cursus en advies voor de ondernemingsraad

Tevreden klanten

MEE , Groningen Seaports , Euler Hermes , Franke Holding BV , 's Heeren Loo , Scheidt - Bachmann , Slachtofferhulp Nederland , Intralox , Gemeente Strijen , de Enk Groen & Golf , Arkin , Congregatie Alles voor allen , CSU , Geldservice Nederland , Livio , 9292 Reisinformatie , Euro Caps , Clingendael , Aldi , Roessingh , BAM , Vomar , Kuiper Bouw en Ontwikkeling , ING , Yamaha , Sony , Maartenskliniek , Gemeente Amsterdam , HGK , Microbais , Kennedy van der Laan , Stadstoezicht Amsterdam , Yusen , ISS , Gemeente Purmerend , Tobe , SKSG , SVHW , Marks & Spencer , Ambucare , Nedcar , Unilever , Merial

Toelichting:
Sinds het van kracht zijn van de Wet Verbetering Poortwachter staat ziekteverzuimbeleid nóg hoger op de prioriteitenlijst van ondernemingen. Ziekteverzuim leidt niet alleen tot een hoge kostenpost, het heeft ook negatieve gevolgen voor collegialiteit en sfeer.
De ondernemer is verplicht tot het voeren van ziekteverzuimbeleid en voor de OR is het van belang te weten aan welke voorwaarden goed ziekteverzuimbeleid moet voldoen.
En verder: wordt het beleid ook naar behoren uitgevoerd en wat zijn de beïnvloedingsmogelijkheden van de OR?


Doelgroep:
Ondernemingsraden die actief aan de slag willen om een goed ziekteverzuimbeleid in de eigen organisatie te stimuleren.

Doelstellingen:
De ondernemingsraad:

  • Heeft kennis van de Wet Verbetering Poortwachter.

  • Is op de hoogte van het verzuimbeleid van de eigen organisatie en de huidige uitvoering daarvan.

  • Heeft een oordeel over het verzuim(beleid) in de eigen organisatie.

  • Heeft kennis van de mogelijkheden tot beïnvloeding.

 

Werkvormen:
De dag heeft een interactief karakter: er is zowel sprake van kennisoverdracht als van denken en werken vanuit het ‘eigen’ verzuimbeleid. Om het thema maximaal uit te kunnen diepen zal er gewerkt worden met een huiswerkopdracht. Er is een cursusmap met relevante naslaginformatie. 

 

Meer weten? Neem contact op met ons.

 

Cursusdata

  • Wanneer wordt er een cursus gegeven?

    Wij verzorgen iedere 2e en 4e dinsdag van de maand centraal in het land onze open inschrijvingscursussen. Wilt u op een afwijkende datum een open inschrijvingscursus volgen of met meerdere leden van uw OR? Of wilt u de cursus op uw eigen (werk)locatie? Dat kunnen wij uiteraard ook voor u verzorgen. Neem dan contact met ons op.