cursus en advies voor de ondernemingsraad

Tevreden klanten

Ambucare , Sony , Geldservice Nederland , Franke Holding BV , de Enk Groen & Golf , HGK , Slachtofferhulp Nederland , Nedcar , ISS , CSU , Clingendael , Groningen Seaports , Vomar , Euro Caps , Congregatie Alles voor allen , Unilever , Yamaha , Marks & Spencer , Arkin , Euler Hermes , SKSG , Merial , Kennedy van der Laan , Yusen , Gemeente Strijen , Roessingh , Livio , Stadstoezicht Amsterdam , SVHW , 's Heeren Loo , Aldi , Intralox , Gemeente Amsterdam , Maartenskliniek , MEE , Microbais , Gemeente Purmerend , Kuiper Bouw en Ontwikkeling , Scheidt - Bachmann , Tobe , 9292 Reisinformatie , BAM , ING

De Tweede Kamer is akkoord met het wetsvoorstel dat ondernemingsraden van grote ondernemingen verplicht om in gesprek te gaan over de lonen en de loonverschillen binnen de organisatie. Deze verplichting is een mooie steun in de rug voor ondernemingsraden.

Het wetsvoorstel van voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Asscher ‘Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders van grote ondernemingen’ is aangenomen door de Tweede Kamer. Huidig minister Koolmees van SZW verdedigde het wetsvoorstel dat de Wet op de ondernemingsraden (WOR) wijzigt. Het verplicht ondernemingsraden van ondernemingen met meer dan 100 werknemers vanaf volgend jaar om jaarlijks met de eigenaren of aandeelhouders in gesprek te gaan over de beloningen en de loonverschillen binnen de organisatie. Ook zijn directies verplicht de OR ieder jaar een overzicht te bieden van alle lonen, inclusief de beloningen voor bestuurders.

 

OR heeft geen instemmings- of adviesrecht op beloningen

Directies van grote organisaties zijn volgens artikel 31d WOR al verplicht om de OR te informeren over de beloningen voor de bestuurders en de loonverschillen binnen de organisatie, maar in de praktijk gebeurt dat vaak niet. Ook voelen OR-leden zich vaak bezwaard om zulke zaken bespreekbaar te maken als gevolg van de hiërarchische verhoudingen tussen de OR en de directie. De verplichting om het gesprek hierover aan te gaan is wél nieuw. De OR krijgt geen instemmingsrecht of adviesrecht over de hoogte van de beloningen. Dat blijft de verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen en van de aandeelhouders.
De Eerste Kamercommissie voor SZW bespreekt op 30 januari 2018 de procedure voor het voorbereidend onderzoek en de verdere voorbereiding.

 

Cursusdata

 • Wanneer wordt er een cursus gegeven?

  Wij verzorgen iedere 2e en 4e dinsdag van de maand centraal in het land onze open inschrijvingscursussen. Wilt u op een afwijkende datum een open inschrijvingscursus volgen of met meerdere leden van uw OR? Of wilt u de cursus op uw eigen (werk)locatie? Dat kunnen wij uiteraard ook voor u verzorgen. Neem dan contact met ons op.

Nieuws

 • Ondernemer verplicht in gesprek met OR over loon en loonverschillen in de organisatie

  De Tweede Kamer is akkoord met het wetsvoorstel dat ondernemingsraden van...

  Lees meer...

 • Wijziging Arbowet 2017

  Om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de preventie en de...

  Lees meer...

 • De klokkenluidersregeling

  Per 1 juli 2016 is een klokkenluidersregeling verplicht.   Vanaf 1 juli 2016 is...

  Lees meer...